Pritja e femijes ne kopsht

 v PRITJA BËHET NGA PERGJËGJËSJA OSE EDUKATORI.

 v NË KOPSHT PRANOHEN FËMIJË JO TË SËMURË.

 v PYETET SHOQËRUESI I FËMIJËS NËSE FËMIJA KA PATUR PROBLEME SI:

·       DIARE

·       TEMPERATURË

·       KOLLË

 v KONROLL I PËRGJITHSHËM PËR HIGJENËN E FËMIJËS:

        SHIKOHET PËR PARAZITË

·       INSPEKTOHET LËKURA E TRUPIT

·       THONJTË

 v TERMOMETRIMI I FËMIJËS

 v FËMIJA I SËMURË ME TEMPERATURË, DIARE ETJ. NUK PRANOHET NË KOPSHT DHE PRINDIT I REKOMANDOHET VIZITA MJEKËSORE.

 v FËMIJËS SË SËMURË I JEPET FLETË – SHOQËRIMI PËR MJEKUN KURUES.

 v PRANIMI I FËMIJËVE NË KOPSHT BËHET ME FLETË PRANIMIN E MJEKUT KURUES TË AMBULANCËS.